Leskist: De middeleeuwse stad

Bouw een middeleeuwse stad in je klas

Met de leskist "De middeleeuwse stad" bouwen leerlingen hun eigen middeleeuwse stad in de klas. Er wordt een middeleeuws landschap uitgerold in de vorm van een vloerkleed. Waar zouden de boeren het land gaan bewerken? Wat is de beste handelsplek? Op welke plaatsen wilden de mensen graag wonen? Hoe ontstond een stad? Met behulp van een kasteel, boerderijen, huisjes, een klooster en een stadhuis krijgt de middeleeuwse stad langzaam maar zeker vorm. Daarna onderzoeken de leerlingen in kleine groepjes het leven in de middeleeuwse stad aan de hand van historische bronnen.

Boeren, burgers en edelmannen

De kinderen gaan aan de slag met een rekenopdracht met middeleeuwse munten en een boodschappenlijst, het bedenken van een klucht voor het volgende carnaval, het bestuderen van een stadszegel en het uitvoeren van monnikenwerk: schrijven op echt perkament. In de opdrachten worden verschillende thema’s over het leven in de middeleeuwse stad behandeld die ook in de reguliere lesmethodes aan bod komen, zoals: de markt, feest, bestuur en rechtspraak, eten, wonen, kleding, geloof, boerenleven en oorlog. Welk lot wacht je als boer, burger, geestelijke of edelman? Dit ontdekken de leerlingen tijdens het standenspel. Elke keer blijkt de edelman te winnen...

Museumbezoek

Uiteraard komt de middeleeuwse stad nog meer tot leven na een bezoek aan Eindhoven Museum. Met het programma "Meester en gezel" komen de leerlingen meer te weten over ambachtslieden en gildes in de middeleeuwen en bij het programma "Boerenmarkt" kruipen ze in de huid van een middeleeuwse boer. Meer informatie is te vinden bij onze middeleeuwse schoolprogramma's.

Praktische informatie

De leskist bevat:

  • Docentenhandleiding
  • Vloerkleed met houten huisjes
  • Bronnenmateriaal en opdrachten
  • Middeleeuwse voorwerpen
  • Standenspel (5 spelborden per klas)

Leenduur: 2 weken
Prijs: € 25,00 per 2 weken. Iedere extra week kost € 12,50. Borg: € 50,00.
Voor beschikbaarheid en reserveren, neem contact op met de afdeling reserveringen via 040 252 22 81 of boekingen@eindhovenmuseum.nl.

Meer informatie over het project is ook te vinden op de website van Erfgoed Brabant

Feedback