Data-apparaat

Hoe is het bewustzijn van vrijheid veranderd van vroeger ten opzichte van vandaag de dag?
 

  • Laat weten of jij tot een minderheid behoort en of jij je vrij voelt in de stad: de nazi’s maakten gebruik van merktekens om verschillende groepen mensen van elkaar te kunnen onderscheiden, zoals etnische minderheden of mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap.
  • Leer over verschillende vrijheidsbewegingen die voor vrijheid hebben gestreden, zoals voor vrouwenrechten en -emancipatie of rechten van homoseksuelen.
  • Laat weten welke mensenrechten jij belangrijk vindt: mensenrechten zijn rechten waarop iedereen aanspraak kan maken, ongeacht kenmerken zoals herkomst, nationaliteit of geslacht. 
  • Leer over een aantal opzienbare gebeurtenissen in Eindhoven omtrent vrijheid, zoals de wetswijziging uit 1956 waardoor een gehuwde vrouw in Nederland niet langer ‘handelingsonbekwaam’ was.


Een E-chip slaat (anoniem) de keuzes op die je maakt bij de verschillende onderdelen, die vervolgens worden verwerkt in een souvenir om mee naar huis te nemen.