ChloƩ Rutzerveld

Loerie Lab


De installatie toont een beknopte geschiedenis van de koffiecultuur in Eindhoven.

De bewoners van Eindhoven in de negentiende eeuw waren erg arm. De schrale zandgronden leverden de boeren weinig op en de arbeiders in de fabrieken werden slecht betaald. Ze maakten daarom zelf een goedkoop alternatief voor koffie: surrogaatkoffie van geroosterde rogge, erwten of cichorei. Chloé heeft de vindingrijkheid van deze boeren gebruikt om een duurzame, gezonde en lokale nederkoffie te produceren. Deze rogge-koffie zou wel eens de koffie van de toekomst kunnen worden!