Van Museum Kempenland Eindhoven tot Eindhoven Museum

Eindhoven Museum beheert twee museale collecties: de stadshistorische collectie en preHistorisch Dorp.

De stadshistorische collectie vindt haar oorsprong 1932. Het eerste Museum Kempenland Eindhoven werd in 1937 geopend in het voormalige stadhuis aan de Rechtestraat. Dit museum bleef bestaan tot 1939, waarna het museum tot 1954 een zaal in het Van Abbemuseum ter beschikking kreeg.

In 1954 verhuisde het museum naar het Waaggebouw aan de Paradijslaan waar het tot 1971 verbleef. Hierna vestigde het museum zich tot 1982 in het voormalige kantongerecht aan het Stratumseind 32. Van 1983 tot en met 2012 was het museum gevestigd in de Steentjeskerk. Het museum was gespecialiseerd in volkskunde, schilder- en beeldhouwkunst en religieus erfgoed uit Noord-Brabant.

Na de fusering met Openlucht Museum Eindhoven (nu preHistorisch Dorp) in 2011 werden de 23.000 cultureel historische objecten opgeslagen in een depot. In 2015 werd de stadshistorische collectie voor het eerst na drie jaar weer zichtbaar voor het publiek met de tentoonstelling Haar Stad, over vrouwen in de Industriestad Eindhoven. In 2016 was de collectie te zien in de expositie Stad in Beweging, over mobiliteit in Eindhoven vanaf 1945. Ook in de toekomst zal Eindhoven Museum de stadshistorische collectie tentoonstellen.

PreHistorisch Dorp begon bij het initiatief voor het bouwen van een reconstructie van een prehistorisch dorp in 1982. Nog dat jaar werd het 'Prehistorisch Huis' onder leiding van Anneke Boonstra in Genneper Parken gebouwd. Lees hier alles over de ervaringen van Anneke Boonstra.

Al gauw na de bouw van de eerste boerderij ontstond het ijzertijddorpje 'Eversham'. Het museum stond toen nog bekend als Prehistorisch Openlucht Museum. In 2002 werd het museum uitgebreid met het middeleeuwse stadje 'Endehoven'. Eén jaar later verloor het museum, door brandstichting, één van de ijzertijdboerderijen en de beheerderswoning. Beide zijn herbouwd in 2006. De herbouwde ijzertijdboerderij is de huidige 'Runderhoeve'. Met ingang van 2016 keerde het museum weer terug naar zijn roots met een historische bouwploeg en een duidelijk herkenbare naam: preHistorisch Dorp.

Door de jaren heen is preHistorisch Dorp uitgegroeid tot een imposante historisch openluchtmuseum met een breed educatief en recreatief programma. Met bijna 50.000 bezoekers per jaar is preHistorisch Dorp één van de grootste culturele attracties van Eindhoven

Lees verder voor meer info over preHistorisch Dorp.

Eindhoven Museum is een ANBI

Eindhoven Museum is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ondanks de fusering is Museum Kempenland nog steeds een aparte ANBI onder de naam: Stichting Museum Kempenland. Iedere ANBI heeft een publicatieverplichting waaruit blijkt welk beleid er gehanteerd wordt en hoe de financiële huishouding eruit ziet. Meer informatie over ANBI's en het schenken aan een ANBI, zie www.ANBI.nl.

Naam van de instelling: Stichting Eindhoven Museum. Naast de Stichting Eindhoven Museum is er een aparte Stichting Museum Kempenland Eindhoven.

RSIN/fiscaal nummer: 009076049  | BTW-nummer NL009076049B01 | KvK 41089337

Lees hier onze Algemene voorwaarden.

Het adres: Boutenslaan 161B, 5644 TV Eindhoven

De doelstelling van de ANBI:

De stichting heeft ten doel:het exploiteren van een of meerdere musea en het bevorderen van de culturele activiteiten en het opwekken en stimuleren van de belangstelling voor de menselijke samenleving in relatie tot het natuurlijk leefmilieu, objecten van cultuurhistorische waarde betrekking hebbend op de stad en/of regio Eindhoven, kunstwerken vervaardigd vanaf de achttiende eeuw door Nederlandse of Vlaamse kunstenaars en/of betrekking hebbend op Noord-Brabant het organiseren van exposities en tentoonstellingen en andere culturele activiteiten. En voorts al hetgeen hiermee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie ook de Statuten.

De hoofdlijnen van het beleidsplan: Zie activiteitenplan 2017.pdf.

Namen en functies van de bestuurders :

  • Hans Moors (voorzitter)
  • Robert van Vugt (penningmeester)
  • Merel Franke (secretaris)
  • Nol van Beurden (bestuurslid)
  • Niels Groot (bestuurslid)
  • Eindhoven Museum is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ook de Stichting Museum Kempenland Eindhoven is een ANBI. Iedere ANBI heeft een publicatieverplichting waaruit blijkt welk beleid er gehanteerd wordt en hoe de financiële huishouding eruit ziet. Meer informatie over ANBI's en het schenken aan een ANBI, zie www.ANBI.nl.

Het beloningsbeleid:

De bestuursleden hebben geen recht op een beloning voor de uitoefening van hun taken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, mits onderbouwd met stukken en deze kosten niet bovenmatig zijn.

Het bestuur stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast. Eindhoven Museum hanteert de cao dagrecreatie. Hieraan is gekoppeld het beloningssysteem van de cao recreatie.

Jaarverslagen

Eindhoven Museum blikt terug op voorgaande jaren in het jaarverslag. Wat heeft Eindhoven Museum gedaan en bereikt? Je leest het in de jaarverslagen.

Uiteraard wordt er van ieder kalenderjaar ook financieel verslag gedaan. Van sommige jaren vind je hier dan ook een samenvatting van de Jaarrekening.

Museum Kempenland Eindhoven

Tentoonstellingen


Kinderen van hier
4 juni 2018 - 6 juli 2018

Eindhoven Museum presenteert in het stadhuis van Eindhoven de tijdelijke expositie “Kinderen van hier” met portretten over en beelden van kinderen in Eindhoven. Kinderportretten uit de cultuurhistorische stadscollectie van Eindhoven Museum staan centraal in de expositie samen met werken van de vorig jaar overleden beeldhouwster Olly van Abbe, kleindochter van Henri van Abbe (schenker aan de stad van het Van Abbemuseum).