Stad in Beweging


Stad in Beweging toont hoe Eindhoven vanaf 1945 enorm groeide en – door techniek, design en planologie te combineren – is omgegaan met het mobiliteitsvraagstuk. D e tentoonstelling, aangevuld met een blik op de toekomst, is een bijzondere samenwerking van Designhuis, DAF Museum, Eindhoven Museum, Philips Museum en RHCe.

Na de samenvoeging van Eindhoven met vijf omliggende dorpen ontstaat in 1920 Groot Eindhoven. Door de groeiende bedrijvigheid en enorme toeloop van mensen moet de infrastructuur aangepakt worden. Voordat de plannen hiervoor uitgevoerd kunnen worden, breekt echter de Tweede Wereldoorlog uit, met dramatische gevolgen voor de binnenstad.

De naoorlogse Wederopbouwperiode biedt veel mogelijkheden om deze plannen alsnog op te pakken. Het economisch tij is gunstig, de welvaart stijgt en mensen krijgen meer vrije tijd. Velen beschikken over de ongekende luxe om bijvoorbeeld met de auto op vakantie naar het buitenland te gaan! De keerzijde van deze luxe: dichtslibbende wegen en milieuvervuiling.

Mede door de oliecrisis van de jaren 70 gaan bestuurders, wetenschappers en bedrijven op zoek naar verbeteringen van de economische structuur en verkeerssituatie, en naar alternatieve vervoersconcepten. Innovatie die ook in de toekomst de stad Eindhoven zal vormgeven.