Online Museum

Kunstenaar Paul Panhuysen maakte in 1972 deze maquette van zijn eigen straat, de Wilgenroosstraat. Hij onderzocht hoe beeldende kunst kan helpen bij het herinrichten van een straat en maakte met inspraak van de bewoners een ontwerp voor meer dan de standaard ‘stoep, parkeerstroken en rijbaan’. Helaas werd het plan nooit uitgevoerd. Paul Panhuysen (1934-2015) was een fameus beeldend en geluidskunstenaar uit Eindhoven. #stratum

Het Beatrixkanaal werd in de jaren dertig van de twintigste eeuw aangelegd om het Wilhelminakanaal en industrieterrein De Hurk met elkaar te verbinden. Dit schilderij van de Beatrixhaven uit 1988 is geschilderd door Frans Manders (1939). Hij werd in Helmond geboren en deed in Eindhoven de opleiding voor industriële vormgeving. Hij geniet een grote reputatie als schilder van het Brabantse landschap. #strijp

Gezicht op het havenhoofd van het Eindhovens kanaal (jaartal en schilder onbekend) is een schilderij van twee gashouders. In de volksmond werden ze David en Goliath genoemd. De grootste gashouder werd in 1931 geplaatst en werd gezien als ‘architectonische aanwinst voor de stad’. Een jaar later werd deze met instemming van de gemeenteraad beschilderd met de reclame Persil blijft Persil. De gashouder ging tijdens een bombardement in 1941 verloren. #tongelre

De Oude Toren (jaartal en schilder onbekend) is een schilderij van een voormalige kerktoren, gebouwd in de veertiende / vijftiende eeuw. Nadat de toren in 1800 was ingestort en op de kerk terecht was gekomen, werd alleen de toren gerestaureerd. Kerktorens hadden een publieke functie: ze dienden als schuilplaats en de klokken werden gebruikt om te waarschuwen bij gevaar. De Oude Toren is inmiddels een rijksmonument. #woensel

Op deze ets uit 1919 van Piet Panhuizen (1894-1970) staat Kasteel Rapelenburg. Sinds circa 1750 stond er een klein kasteel op het landgoed Rapelenburg. Het kasteeltje werd door de gemeente Eindhoven onteigend om de Boutenslaan aan te kunnen leggen. Op de plek waar de voortuin lag, werd in 1950 het Clarissenklooster gebouwd. Dit is nu een rijksmonument. #gestel

Op dit schilderij (jaartal onbekend) van de Eindhovense schilder Willem de Kok zie je de IJzeren Man. Deze plas werd gegraven voor de zandwinning van de bouw van station Eindhoven. De naam verwijst naar de graafmachine die hiervoor gebruikt werd, die in de volksmond IJzeren Man werd genoemd. De plas werd in 1917 in gebruik genomen als natuurzwembad. Willem de Kok (1883-1959) was vooral bekend als schilder van portretten van bekende Eindhovenaren. #tongelre

In 1814 moesten van koning Willem I alle gemeenten hun wapens bevestigen en de gemeenten zonder wapen zouden er een krijgen. De gemeente Strijp had nooit een wapen gehad en de burgemeester liet het aan de Hoge Raad van Adel over om een wapen te kiezen. Het beeld dat in 1818 gepresenteerd werd, is een stappend paard in de rijkskleuren, maar de reden voor het paard is helaas nooit achterhaald. #strijp

Dit is een maquette van het oude stadhuis van Eindhoven aan de Rechtestraat. Sinds de middeleeuwen stond op deze plek een stadhuis. Dit neogotische gebouw werd in 1869 in gebruik genomen. Het was niet alleen een gemeentehuis, maar ook een politiebureau en gevangenis. Na de annexatie werd het gebouw al snel te klein en in 1930 verhuisden de gemeenteambtenaren naar een ander pand. In 1967 werd het gebouw, tot verdriet van menig Eindhovenaar, gesloopt. #eindhoven

In 1980 is een serie van zes bordjes gemaakt met de oude raadhuizen ter ere van het 60-jarig bestaan van Groot-Eindhoven. Op dit bordje zie je de villa waarin het gemeentehuis van Stratum tussen 1907 en 1920 gevestigd was. Deze villa werd in 1869 gebouwd in opdracht van sigarenfabrikant A.A.M. de Block. Na de annexatie werd het gebouw gebruikt voor diverse gemeentelijke diensten. Nu staat de villa op de lijst van Rijksmonumenten. #stratum

Deze plattegrond van Eindhoven en de aangrenzende gemeenten is gemaakt in 1865. Hierop is goed te zien dat Eindhoven uit zijn voegen zou gaan barsten. Eindhoven had bijvoorbeeld bijna evenveel inwoners als Strijp, maar een veel kleinere oppervlakte. De plattegrond is samengesteld uit de kaarten van de afzonderlijke gemeenten die de vooraanstaande cartograaf Jacob Kuyper (1821-1908) in 1871 maakte voor de Gemeente-Atlas. #eindhoven