Privacyverklaring

Stichting Eindhoven Museum respecteert jouw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Stichting Eindhoven Museum streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheersmaatregelen om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer je aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, dan respecteren wij dat.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Welke gegevens wij van jou verwerken is afhankelijk van de diensten waarvan je gebruikmaakt. Hieronder valt onder andere communicatie, websitebezoek en (digitale) marketing en social media.

Communicatie

Als je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld, per e-mail, via het contactformulier op de website of telefonisch. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij hiertoe wettelijk worden verplicht.

Verwerking digitale gegevens

Op onze website worden algemene bezoekersgegevens anoniem bijgehouden. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surf- en koopgedrag en voor het continu verbeteren van onze website en werkprocessen.

(Digitale) marketing en social media

Wij maken gebruik van cookies. Daarover kun je meer lezen in onze cookieverklaring. Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Daarvoor hebben wij je naam en e-mailadres nodig. Je kunt je ook net zo gemakkelijk en te allen tijde weer afmelden voor de nieuwbrief.

Van leveranciers en samenwerkingspartners verwerken wij alleen gegevens als deze nodig zijn. Veelal gaat het dan om zakelijke contactgegevens en financiële gegevens.

Bewaartermijn

De privacywetgeving geeft aan dat gegevens alleen zo lang bewaard mogen worden als dat zij gebruikt worden. Voor een aantal gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn. Dit is vooral van toepassing op gegevens die verwerkt worden voor de personeelsadministratie. Stichting Eindhoven Museum houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen als dit van toepassing is en bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons beleid.

Verwerkingen door derden

Stichting Eindhoven Museum maakt gebruik van diensten van derden voor haar informatievoorziening zoals clouddiensten en SaaS-oplossingen. Wij gaan zorgvuldig te werk bij de selectie van deze verwerkers. Met al onze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst conform de wetgeving waarin onder meer afspraken gemaakt zijn over de informatiebeveiliging.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarvoor kun je per e-mail contact met ons opnemen via collectie@eindhovenmuseum.nl. Ook heb je recht op vergetelheid en dataportabiliteit waar dat niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en de wettelijke bewaartermijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Nieuwsbrief

We sturen je alleen een nieuwsbrief met jouw toestemming. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer? Uitschrijven is zo gedaan: via de link onderaan je e-mail. De adressenlijst voor de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Stichting Eindhoven Museum/Museumpark Vonk, dan kun je deze richten aan Stichting Eindhoven Museum, Boutenslaan 161B, 5644 TV in Eindhoven of per e-mail collectie@eindhovenmuseum.nl.

Wijzigen van privacyverklaring

Stichting Eindhoven Museum behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Cookieverklaring

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het bezoek van de website te monitoren. We kunnen deze data niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vind je een lijst van cookies die we plaatsen.

Google Analytics

Via Google Analytics wordt op onze website geanonimiseerd gegevens over surfgedrag verzameld. Via deze cookies krijgt Stichting Eindhoven Museum inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen of populaire pagina’s. Op deze manier kan Stichting Eindhoven Museum de communicatie beter afstemmen op jouw behoeften. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

• We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;

• We hebben de laatste nummers van het IP-adres gemaskeerd;

• We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om gegevens met Google te delen uitgezet;

• We maken geen gebruik van andere Googlediensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies weigeren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Je kunt ook informatie vinden onder het help-menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Links

Op deze website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Wij kunnen geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.