De heilige Sint Expeditus


Dit is de heilige Sint Expeditus, een soldaat in Romeinse tunica die waarschijnlijk ergens in het West-Romeinse rijk leefde. Tijdens de Romeinse Dagen van 22 t/m 30 oktober kun je hem komen bekijken in het preHistorisch Dorp. Waarom? De Romeinen hebben ons sterk beïnvloed, bijvoorbeeld in het geloof. Expeditus bekeerde zich als een van de eerste Romeinen tot het christendom, wat hij met de dood moest bekopen. Jaren later was de Romeinse religie verdrongen door de christelijke. Met de komst van de Romeinen naar West-Europa werd ook het christendom verspreid. Expeditus werd hier vanaf de 19e eeuw door de katholieken vereerd als christelijke martelaar die zijn leven had gegeven voor het christendom.

We kennen zijn verhaal uit het 'Martyrologicum Hieronymianum', oftewel een lijst met christelijke martelaren, zeer invloedrijk in de Middeleeuwen. Er zijn ook allerlei legendes over hem ontstaan. De dag waarop hij besloot Christen te worden zou de duivel in een kraai veranderd zijn en hem gezegd hebben dat hij zijn bekering moest uitstellen tot de volgende dag. Expeditus stampte daarop de vogel dood en verklaarde: 'Ik zal vandaag Christen zijn'.

Het woord expeditus betekent 'zonder hindernissen' of 'vlot' en zo is hij heilige van de snelheid geworden. Hij werd opgeroepen voor dringende zaken en is beschermheer van handelaren, matrozen, studenten en examinatoren.